Nu har det hänt igen – jag har fått en ny idol: Mai Thi Nguyen-Kim. Ingen pratar så medryckande om cancerceller och svarta hål och andra vetenskapliga frågor.
Hennes sätt påminner mycket om Giulia Enders. (Hon som har skrivit boken “Tarm med charm”.)
På www.youtube.com finns massor med föredrag av Dr Mai Thi.
T.ex. https://www.youtube.com/watch?v=5oGSljL6mMo
Olyckligtvis, för er som inte kan tyska, så är det just på detta språk de flesta föredrag är.
Mai This färdighet att förklara komplicerade fakta är fantastisk. Hon t.o.m. kan omvandla angrepp på cancerceller till en dans. Som vanligt är jag mycket imponerad av färdigheten att åskådliggöra komplicerade förlopp på ett sätt som kan förstås av alla.