Jag har fått en ny idol: Mai-Thi Nguyen-Kim. Även om hennes namn är svårt att komma ihåg så är hon fantastiskt begåvat.
Ingen kan som hon förklara komplicerade temata. Det skulle i så fall vara Harald Lesch.
Mitt råd: Googla på namnen och lyssna på föredrag av dessa pedagogiska förebilder.